Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY DLA  UCZNIÓW KLAS  CZWARTYCH

22 grudnia 2023

SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY DLA  UCZNIÓW KLAS  CZWARTYCH

  1. Temat : „Dzikie zwierzęta pól i lasów Polski”
  2. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy na temat fauny pól i lasów Polski.
  3. Konkurs polega na wykonaniu pracy zgodnie z tematem , w formie lapbooka/przykłady  tworzenia takiej pracy są dostępne  na stronach internetowych/
  4. Termin składania prac-24 stycznia 2024r
  5. Korzyści dla ucznia- poszerzenie wiedzy przyrodniczej i uzyskani wysokiej oceny z przedmiotu

Zapraszam Lucyna Grzędzicka

Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content