Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

mlegitymacje

Nasza szkoła podpisała Porozumienie z Ministrem Cyfryzacji i przystąpiła do programu mLegitymacja szkolna.

mLegitymacja to legitymacja szkolna wyświetlana na ekranie telefonu, będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest dokumentem wydawanym dodatkowo obok legitymacji szkolnej w wersji papierowej. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, autobusowych.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji będzie tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.

Wydanie mLegitymacji:

  1. Złożyć pisemny wniosek o wydanie mLegitymacji (Załącznik nr 3) w sekretariacie szkoły.
  2. Przesłać zdjęcie legitymacyjne przez witrynę dziennika elektronicznego (w formacie jpg lub jpeg w rozmiarze do 5MB)  – dane ucznia              – aktualizuj zdjęcie   –  wybierz zdjęcie z pliku
  3. Pobrać na telefon darmową aplikację mObywatel, wybrać opcję dodaj mLegitymację, potwierdzić Regulamin usługi mLegitymacja szkolna.
  4. Po otrzymaniu ze szkoły kodu QR oraz kodu aktywacyjnego uruchomić system na urządzeniu. Aplikacja może być aktywowana tylko na jednym urządzeniu mobilnym
    w ciągu 30 dni od momentu wygenerowania kodu przez szkołę.

Unieważnienie mLegitymacji:

  1. Na pisemny wniosek rodzica/ opiekuna pranego o unieważnienie mLegitymacji (Załącznik nr 4) w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, nieoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja.
  2. Z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi papierowej legitymacji szkolnej lub przejścia ucznia do innej szkoły.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 z późn. zm.)

 

Bezpłatny Kreator zdjęć do mLegitymacji umożliwia łatwe, szybkie i bezpłatne wykonanie zdjęcia, które trzeba załączyć do wniosku o wydanie mLegitymacji. Dzięki Generatorowi uczeń może   samodzielnie lub przy pomocy rodzica wykonać zdjęcie, które zostanie automatycznie dostosowane do wymagań, w tym poprzez dostosowanie jego parametrów, wymiarów i tła. Wykonanie zdjęcia jest bardzo proste i zajmuje niespełna 3 minuty.

https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji 

 

Instrukcja instalacji mlegitymacji dla uczniow i studentow 1.0

Regulamin usługi mlegitymacja szkolna w aplikacji mobywatel

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Wniosek o anulowanie mLegitymacji (1)

 

Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content