Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

Rok szkolny

KALENDARZ SZKOLNY
NA ROK 2021/2022

 

TREŚĆ ZDARZENIA

TERMIN REALIZACJI

I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 • Rozpoczęcie roku szkolnego
01.09.2021r. (środa)
 • Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31.12.2021r. (czwartek- piątek)
 • Ferie zimowe
14 – 27. 02.2022r. (poniedziałek – niedziela)
 • Rekolekcje wielkopostne
Do uzgodnienia
 • Wiosenna przerwa świąteczna
14 – 19. 04.2022r. (czwartek – wtorek)
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wych.
24.06.2022r. (piątek)
 • Ferie letnie
25.06. – 31.08.2022r. (sobota – środa)
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
12.11.2021 (piątek), 07.01.2022(piątek), 02.05.2022(poniedziałek), 17.06.2022 (piątek)
 • Dni wolne od zajęć lekcyjnych
14.10.2021r.DEN(czwartek), 24-26.05.2022r.(wt.- czw.) -egz. kl.8
 • Koniec I półrocza
31.01.2022r.(poniedziałek)

II. POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

1) PLENARNE:
 • Rozpoczynające rok szkolny 2020/2021
27. 08. 2021r. ( piątek)
 • Podsumowanie I okresu nauki
09. 02. 2022r. (środa)
 • Podsumowanie roku szkolnego
28. 06. 2022r.(wtorek)
2) KLASYFIKACYJNE:
 • Za I okres nauki
01. 02. 2022r. (wtorek)
 • Za rok szkolny
15. 06. 2022r. (środa)
3) SZKOLENIOWE: wg propozycji
Wg potrzeb
4) ROBOCZE:
 • Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie planów
14. 09. 2021r. (wtorek)
 • opinia RR
29.09. 2021r. (środa)

III. KLASYFIKACJA

1) INFORMACJE O OCENACH NIEDOSTATECZNYCH:
 • Na półrocze
22.12. 2021r. (środa)
 • Na koniec roku szkolnego
13. 05. 2022r. (piątek)
2) INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH OCENACH:
 • O ocenie z zachowania
01. 06. 2022r. (środa)
 • Na koniec roku szkolnego
01. 06. 2022r. (środa)

IV. SPOTKANIA Z RODZICAMI

 • Inaugurujące cykl roczny
07. 09. 2021r. (wtorek)
 • Konsultacje zdalne
13. 10. 2021r. (środa)
 • Półokresowe w I okresie nauki
17. 11. 2021r. (środa)
 • Konsultacje indywidualne
15. 12. 2021r. (środa)
 • Okresowe za I okres nauki
02. 02. 2022r. (środa)
 • Konsultacje indywidualne (zdalne)
16. 03. 2022r. (środa)
 • Półokresowe w II okresie nauki
20. 04. 2022r. (środa)
 • Konsultacje indywidualne (zdalne)
18. 05. 2022r. (środa)
 • Okresowe za rok szkolny 2020/2021
01. 06. 2022r. (środa)
 • Uroczyste podsumowanie roku szkolnego
22. 06. 2022r. (środa)
Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content