Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

Rok szkolny

KALENDARZ SZKOLNY
NA ROK 2020/2021

 

TREŚĆ ZDARZENIA

TERMIN REALIZACJI

I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 • Rozpoczęcie roku szkolnego
01.09.2020r. (wtorek)
 • Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31.12.2020r. (środa-czwartek)
 • Ferie zimowe
04 – 17. 01.2021r. (poniedziałek – niedziela)
 • Rekolekcje wielkopostne
Do uzgodnienia
 • Wiosenna przerwa świąteczna
01 – 06. 04.2021r. (czwartek – wtorek)
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wych.
25.06.2021r. (piątek)
 • Ferie letnie
26.06. – 31.08.2021r. (sobota – wtorek)
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
04.06.2021 (piątek)
 • Dni wolne od zajęć lekcyjnych
14.10.2020r.DEN(środa), 25-27.05.2021r.(wt.- czw.) -egz. kl.8
 • Koniec I półrocza
31.01.2020r.(niedziela)

II. POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

1) PLENARNE:
 • Rozpoczynające rok szkolny 2020/2021
27. 08. 2020r. ( czwartek)
 • Podsumowanie I okresu nauki
18. 02. 2021r. (wtorek)
 • Podsumowanie roku szkolnego
30. 06. 2021r.(czwartek)
2) KLASYFIKACYJNE:
 • Za I okres nauki
02. 02. 2021r. (wtorek)
 • Za rok szkolny
18. 06. 2021r. (piątek)
3) SZKOLENIOWE: wg propozycji
Wg potrzeb
4) ROBOCZE:
 • Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie planów
14. 09. 2020r. (poniedziałek)
 • wg potrzeb

III. KLASYFIKACJA

1) INFORMACJE O OCENACH NIEDOSTATECZNYCH:
 • Na półrocze
18.12. 2020r. (piątek)
 • Na koniec roku szkolnego
18. 05. 2021r. (wtorek)
2) INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH OCENACH:
 • O ocenie z zachowania
02. 06. 2021r. (środa)
 • Na koniec roku szkolnego
02. 06. 2021r. (środa)

IV. SPOTKANIA Z RODZICAMI

 • Inaugurujące cykl roczny
15. 09. 2020r. (wtorek)
 • Konsultacje zdalne
13. 10. 2020r. (wtorek)
 • Półokresowe w I okresie nauki (online)
08 – 09. 12. 2020r. (wtorek-środa)
 • Konsultacje indywidualne (zdalne)
15. 12. 2020r. (wtorek)
 • Okresowe za I okres nauki
03. 02. 2021r. (środa)
 • Konsultacje indywidualne (zdalne)
16. 03. 2021r. (wtorek)
 • Półokresowe w II okresie nauki
20. 04. 2021r. (wtorek)
 • Konsultacje indywidualne (zdalne)
18. 05. 2021r. (wtorek)
 • Okresowe za rok szkolny 2020/2021
15. 06. 2021r. (wtorek)
 • Uroczyste podsumowanie roku szkolnego
23. 06. 2021r. (środa)
Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2021
Skip to content