Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

Rok szkolny

KALENDARZ SZKOLNY
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

TREŚĆ ZDARZENIA

TERMIN REALIZACJI

I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 • Rozpoczęcie roku szkolnego
01.09.2022r. (czwartek)
 • Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31.12.2022r. (piątek-sobota)
 • Ferie zimowe
 

16 – 29. 01.2023r. (poniedziałek – niedziela)

 

 • Koniec I półrocza
31.01.2023r.(wtorek)
 • Wiosenna przerwa świąteczna
06 – 11. 04.2023r. (czwartek – wtorek)
 • Rekolekcje wielkopostne
 • Do uzgodnienia
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć

dydaktycznych

 

31.10.2022r (poniedziałek), 02.05.2023r(wtorek), 09.06.2023r(piątek), 22.06.2023r(czwartek)

 

 • Dni wolne od zajęć lekcyjnych
 

14.10.2022r.DEN(piątek), 20.10.2022r(czwartek), 01.11.2022r.(wtorek),11.11.2022r(piątek), 01.05.2023r(poniedziałek), 03.05.2023r(środa),        23-25.05.2023r.(wt.- czw.) -egz. kl.8, 08.06.2023r(czwartek) Boże Ciało

 

 • Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno – wych.

23.06.2023r. (piątek)
 • Ferie letnie
24.06. – 31.08.2023r. (sobota – czwartek)

II POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

1) PLENARNE:
 • Rozpoczynające rok szkolny

2021/2022

29. 08. 2022r. ( poniedziałek)
 • Podsumowanie I okresu nauki
13. 02. 2023r. (poniedziałek)
 • Podsumowanie roku szkolnego
27. 06. 2023r.(wtorek)
2) KLASYFIKACYJNE:
 • Za I okres nauki
31. 01. 2023r. (wtorek)
 • Za rok szkolny
16. 06. 2023r. (piątek)
3) SZKOLENIOWE: wg propozycji
· Wg potrzeb
4) ROBOCZE:
 • Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie

planów

08. 09. 2022r. (czwartek)
 • Opinia RR
21.09. 2022r. (środa)
 • wg potrzeb

III KLASYFIKACJA

1) INFORMACJE O OCENACH NIEDOSTATECZNYCH:
 • Na półrocze
20. 12. 2022r. (wtorek)
 • Na koniec roku szkolnego
16. 05. 2023r. (wtorek)
2) INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH OCENACH NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO:
 • Z zachowania
02. 06. 2023r. (piątek)
 • Z przedmiotów
02. 06. 2023r. (piątek)

IV SPOTKANIA Z RODZICAMI

 • Inaugurujące cykl roczny
07. 09. 2022r. (środa)
 • Konsultacje indywidualne
18. 10. 2022r. (wtorek)
 • Półokresowe w I okresie nauki
22. 11. 2022r. (wtorek)
 • Konsultacje indywidualne
20. 12. 2022r. (wtorek)
 • Okresowe za I okres nauki
07. 02. 2023r. (wtorek)
 • Konsultacje indywidualne
14. 03. 2023r. (wtorek)
 • Półokresowe w II okresie nauki
18. 04. 2023r. (wtorek)
 • Konsultacje indywidualne
16. 05. 2023r. (wtorek)
 • Okresowe za rok szkolny 2021/2022
06. 06. 2023r. (wtorek)
 • Uroczyste podsumowanie roku

szkolnego

21. 06. 2023r. (środa)

 

 

 

Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content