Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

Rok szkolny

KALENDARZ SZKOLNY
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

TREŚĆ ZDARZENIA

TERMIN REALIZACJI

I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 • Rozpoczęcie roku szkolnego
04.09.2023r. (poniedziałek)
 • Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31.12.2023r. (sobota- niedziela)
 • Ferie zimowe
29.01. – 11.02.2024r. (poniedziałek – niedziela)
 • Koniec I półrocza
26.01.2024r.(piątek)
 • Wiosenna przerwa świąteczna
28.03 – 02. 04.2024r. (czwartek – wtorek)
 • Rekolekcje wielkopostne
 • Do uzgodnienia
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć

dydaktycznych

 

29.04.2024r (poniedziałek),

30.04.2024r (wtorek),

02.05.2024r(czwartek), 31.05.2024r(piątek), 20.06.2024r(czwartek)

 

 • Dni wolne od zajęć lekcyjnych
14-16.05.2024r.(wt.- czw.) -egz. kl.8,
 • Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno – wych.

21.06.2024r. (piątek)
 • Ferie letnie
22.06. – 01.09.2024r. (sobota – niedziela)

II POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

1) PLENARNE:
 • Rozpoczynające rok szkolny

2023/2024

30. 08. 2023r. ( środa)
 • Podsumowanie I okresu nauki
20. 02. 2024r. (wtorek)
 • Podsumowanie roku szkolnego
25. 06. 2024r.(wtorek)
2) KLASYFIKACYJNE:
 • Za I okres nauki
26. 01. 2024r. (piątek)
 • Za rok szkolny
14. 06. 2024r. (piątek)
3) SZKOLENIOWE: wg propozycji
· Wg potrzeb
4) ROBOCZE:
 • Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie

planów

14. 09. 2023r. (czwartek)
 • wg potrzeb

III KLASYFIKACJA

1) INFORMACJE O OCENACH NIEDOSTATECZNYCH:
 • Na półrocze
19. 12. 2023r. (wtorek)
 • Na koniec roku szkolnego
14. 05. 2024r. (wtorek)
2) INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH OCENACH NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO:
 • Z zachowania
31. 05. 2024r. (wtorek)
 • Z przedmiotów
31. 05. 2024r. (wtorek)

IV SPOTKANIA Z RODZICAMI

 • Inaugurujące cykl roczny
12. 09. 2023r. (wtorek)
 • Konsultacje indywidualne
21. 11. 2023r. (wtorek)
 • Okresowe za I okres nauki
13. 02. 2024r. (wtorek)
 • Konsultacje indywidualne
21. 05. 2024r. (wtorek)
 • Uroczyste podsumowanie roku

szkolnego

19. 06. 2024r. (środa)

 

 

 

Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content