Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

Konkursy

„W wietrznych fałdach

twych wiotkich szat słyszę muzykę
Lotu, którego nie prześcigną ptaki
Czarująca bogini triumfu, o Nike
Co od wieków zdyszana leci z Samotraki
Pośpiech potężnych skrzydeł twych

powietrze chłoszcze
Niosąc zwycięstwo, sławę i liście laurowe
Nie pragnę ich. I temu jedynie zazdroszczę
Dla, których w porywie swym straciłaś głowę”  

L. Staff                                   

 

 

 

 

 

V Międzyszkolny Konkurs Literacki   

pod hasłem 

„INSPIRUJĄCE ZABAWY W EKFRAZY”

 

 I. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Rzeszowie.

 

 II. Siedziba organizatora:

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 13   św. Jana Kantego

Skrajna 1, 35 – 231 Rzeszów

tel. 17  748 – 24 – 30

 

III. Cele konkursu:

 • rozbudzenie zainteresowań literaturą i sztuką,
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej,
 • prezentacja własnych przeżyć wynikających z odczytania konkretnego dzieła sztuki,
 • wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia różnych tekstów kultury,
 • rozbudzanie potrzeby tworzenia tekstów literackich o walorach estetycznych
  i podejmowania samodzielnych prób literackich.

 

 1. Regulamin konkursu:
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy VII – VIII szkoły podstawowej,
 • uczestnicy konkursu wykonują ekfrazę – literacki opis dowolnego dzieła sztuki (w poezji lub w prozie),
 • ekfraza może realizować się poprzez: nawiązanie, dyskurs lub interpretację,
 • szkoła dostarcza maksymalnie 3 prace, które wyłania na etapie wewnątrzszkolnym,
 • do wykonanej ekfrazy należy dołączyć reprodukcję opisywanego dzieła sztuki oraz metryczkę zawierającą informacje:
 • Tytuł pracy,
 • Imię i nazwisko autora,
 • Klasa i wiek,
 • Imię i nazwisko opiekuna oraz e-mail,
 • Nazwa, adres, telefon szkoły,
 • ponadto prosimy o dołączenie skanu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prace można dostarczyć osobiście lub przesyłać e-mailowo do dnia 14.02.2023 roku na adres: kchwalek@zszp3.resman.pl
 • dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i pamiątkowe dyplomy,
 • o wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród zostaną państwo poinformowani telefonicznie oraz pocztą elektroniczną,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych,
 • nadesłane pracę nie będą zwracane,
 • wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela organizator: Klaudia Chwałek – Mikołajczyk, e- mail: kchwalek@zszp3.resman.pl

 

 

Wszystkim uczestnikom życzymy oryginalnych pomysłów

i sukcesów w konkursie

 

Organizator: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3, Szkoła Podstawowa nr 13 w Rzeszowie, mgr Klaudia Chwałek-Mikołajczyk nauczyciel języka polskiego

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

Imię i nazwisko ucznia Klasa i wiek Imię i nazwisko opiekuna
e –mail
1.
2.
3.

 

 

 

Nazwa, adres, telefon szkoły oraz e-mail

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

 

                  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3,  ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imię nazwisko, klasa, szkoła w celu przeprowadzenia V Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Inspirujące zabawy w ekfrazy” oraz ogłoszenia wyników z konkursu.

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści podawanych danych oraz ich poprawienia.

 

 

……………………………………..                                                                   ……………………………………

(miejscowość, data )                                                                         (czytelny podpis opiekuna)

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NAUCZYCIELA

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3,   ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów moich danych osobowych w zakresie: imię nazwisko, nazwa szkoły, adres e-mailowy w celu przeprowadzenia oraz ogłoszenia wyników   V Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Inspirujące zabawy w ekfrazy”.

 

 

……………………………………..                                                                   ……………………………………

(miejscowość, data )                                                                         (czytelny podpis opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content