Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

O szkole

 

Szkoła Podstawowa Nr 13 wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3. Położona jest w dzielnicy Staromieście usytuowanej na obrzeżach miasta. Ta kameralna placówka ulokowana jest wśród zieleni z dala od głównych arterii komunikacyjnych.

Bazę lokalową placówki stanowią:

– dwupiętrowy budynek, w którym mieści się 10 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, 2 pracownie komputerowe, biblioteka z czytelnią multimedialną,

– budynek parterowy przeznaczony na zajęcia oddziału przedszkolnego z salą zabaw wyposażoną w pomoce otrzymane w ramach projektu Radosna Szkoła,

– boisko „Orlik”,

– boisko trawiaste do piłki nożnej,

– siłownia plenerowa,

– place zabaw wyposażone z bezpieczny sprzęt,

– kort tenisowy (w budowie)

– nowoczesne pomoce dydaktyczne (tablice interaktywne, komputery),

– stołówka szkolna w budynku szkoły przygotowująca świeże obiady we własnej kuchni

– monitoring wizyjny.

W naszej szkole panuje atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie.

Jak uczymy?

  • Wykorzystując potencjał miejsca, ludzi, a także technologii, wspieramy indywidualne pasje uczniów, rozwijając ich osobiste talenty, wyobraźnię i kreatywność.
  • Doskonalimy umiejętności pozyskiwania informacji, zarządzania nią, selekcjonowania, krytycznego analizowania i tworzenia wartościowej wiedzy.
  • Wspieramy samodzielność oraz rozwój kompetencji miękkich, takich jak praca w zespole, skuteczna komunikacja i budowanie efektywnych relacji w uczeniu i nauczaniu.
  • Kształtujemy poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości poprzez stawianie realnych i zrozumiałych celów oraz stosowanie efektywnej informacji zwrotnej.
  • Przygotowujemy uczniów do aktywności w przestrzeni międzynarodowej stawiając na rozwój kompetencji językowych (nauka j. obcych: j. ang., j. niemiecki, j. hiszpański).
  • Wykorzystujemy najnowsze technologie, tak, aby nasi absolwenci byli przygotowani do życia w społeczeństwie informacyjnym.

 

Nasza szkoła zapewnia uczniom opiekę od godziny 6.30 do 17:00. W ramach lekcji wychowania fizycznego odbywa się nauka pływania (od kl. IV do VI). Profesjonalna kadra poza zajęciami obowiązkowymi dba o rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez liczne zajęcia dodatkowe organizowane w naszej szkole – szczegóły w zakładce Zajęcia dodatkowe

 

Efektem naszej pracy są m.in.:

– finaliści i laureaci  konkursów interdyscyplinarnych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

– osiągnięcia uczniów w międzyszkolnych konkursach artystycznych, badających wiedzę, zawodach sportowych  szczegóły w zakładce Osiągnięcia

– grupa uczniów  pobierająca stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce

– wyróżnienia i nagrody przyznane placówce: wyróżnienie w Narodowym Konkursie Ekologicznym w kategorii „Promotor Ekologii”, Zielony Certyfikat I stopnia, tytuł Lidera Zrównoważonego Rozwoju, 3 -krotna nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa.

– przynależność do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

– realizacja projektów edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych: Socrates Comenius (2004/2007 i 2010-2012), „Szansa na sukces ucznia Trzynastki” (2009-2012), POWER (2020-2021)

 

Szkoła jest organizatorem trzech konkursów międzyszkolnych:

– ekologicznego pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa – „I Ty możesz zostać ekologiem”,
– teatralno- literackiego pod patronatem Teatru im. W. Siemaszkowej – „Bohaterowie naszych lektur”,
– plastycznego – pod patronatem Teatru Maska – „Kukiełki, Marionetki, Pacynki”

 

W placówce swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Przyjaciół Staromieścia prowadzące działalność wydawniczą dotyczącą historii dzielnicy („Zeszyty Staromiejskie”). Członkami stowarzyszenie są także pracownicy szkoły.

 

Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content