Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 4-8 PT. „160 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO- 1863-2023”

14 grudnia 2022

Konkurs jest skierowany dla uczniów zainteresowanych  historią Polski w tym wypadku  największym polskim powstaniem narodowowyzwoleńczym XIX wieku.

Zasady:

  1. Zainteresowani konkursem uczniowie klas 4-5 mogą wykonać pracę poświęconą powstaniu w formie lapbooka( zgodnie z zasadami takiej formy a dodatkowe informacje można uzyskać na stronach internetowych). Wykonaną pracę uczniowie przynoszą do nauczyciela historii w terminie do 12 stycznia 2023r.
  2. Zainteresowani konkursem uczniowie klas 6-8 mogą przygotować się do konkursu wiedzy z zakresu :przyczyn, przebiegu i skutków powstania. Podstawowe informacje (treści,postacie, mapy, pojęcia, daty itp.) zawarte są w IV rozdziale podręcznika  do historii dla klasy 7. Konkurs w formie testowej odbędzie się 12 stycznia 2023r ( czwartek) o godz.14.00
  3. Wartość udziału w konkursie-pogłębienie wiedzy , poznanie ciekawych informacji z zakresu historii Polski , wysokie oceny cząstkowe z historii.

 

 

Zapraszam  i zachęcam  do konkursu – Lucyna Grzędzicka

Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content