Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

REKRUTACJA 2022 – wyniki

4 kwietnia 2022

 

Lista obwodowych przyjętych w jednostce obwodowej

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

WAŻNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do
jednostki w terminie do 13 kwietnia, godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest
równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

 

Do pobrania:

Potwierdzenie woli

Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content