Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

PRELEKCJA O UNII EUROPEJSKIEJ. SPOTKANIE Z PANIĄ JOANNĄ TOMASINI – LEWANDOWSKĄ – RADCĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

19 listopada 2021

W dniu 20 X 2021 r.  klasy 8A i 8C uczestniczyły w prelekcji o Unii Europejskiej, które poprowadziła pani Joanna Tomasini-Lewandowska – radca Prezesa Rady Ministrów. Spotkanie odbyło się w Warszawie w hotelu Aramis. Pani Radca przybliżyła strukturę rządu Rzeczypospolitej Polskiej  oraz strategię UE w zakresie edukacji młodzieży. Podkreśliła, że w tej strategii położono nacisk na uczenie się przez całe życie, mobilność, jakość i skuteczność edukacji, równość i innowacje.

Pani Radca przypomniała, że Unia wspiera państwa członkowskie w zapewnianiu obywatelom kształcenia i szkolenia na jak najwyższym poziomie. Unia propaguje również wielojęzyczność w Europie: pomaga w nauczaniu i uczeniu się języków obcych, zachęca uczniów, studentów, stażystów, nauczycieli i młodzież do mobilności, ułatwia wymianę informacji i doświadczeń.

Pani Joanna Tomasini-Lewandowska opowiedziała o pracy w dyplomacji, zachęcała młodzież do pójścia w Jej ślady czyli pracy w strukturach rządu  lub lokalnych samorządach. Przy okazji  przytoczyła kilka zabawnych anegdotek związanych z pełnionymi przez Nią funkcjami.

Spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze. Wszyscy uczestnicy prelekcji otrzymali upominki w postaci: materiałów promocyjnych miasta Warszawy i gadżetów z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast Pani Jadwiga Fuglewicz wraz z klasami została  zaproszona do zwiedzenia sejmu RP, kiedy zakończy się pandemia i taka możliwość znów się pojawi.

Serdecznie dziękujemy Pani Joannie Tomasini-Lewandowskiej za poświęcony nam czas i ciekawy, ważny przekaz wiedzy.

 

 

 

 

 

Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content