Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

POKAZ PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

14 maja 2023
W dn. 10.05.2023 r. w świetlicy szkolnej odbył się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanej przez uczniów klasy 8a. Ósmoklasiści zapoznali młodszych kolegów z kolejnością czynności ratowniczych potrzebnych do uratowania życia innego człowieka. Dzieci z klas pierwszych dowiedziały się, że w nagłych wypadkach należy powiadomić osobę dorosłą, zadzwonić pod numer alarmowy 112, do czego potrzebne są rękawiczki jednorazowe i koc termiczny, jak również kiedy możemy przekręcić ofiarę wypadku na lewy bok, a kiedy jest to zabronione. Na koniec uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w czynnościach związanych z resuscytacją krążeniowo- oddechową. Pod okiem uczniów z ósmej klasy dzieci wykonywały po 30 uciśnięć na fantomie. Dowiedzieliśmy się jakie muszą być spełnione warunki przerwania pierwszej pomocy przedmedycznej:
– wtedy, gdy już nie mamy siły lub zagraża to naszemu zdrowiu
– gdy przybędzie pomoc medyczna
– gdy poszkodowanemu powróci samodzielne oddychanie
Wszystkie informacje na temat pierwszej pomocy oraz samodzielne próby masażu serca na fantomie pozostaną na długo w pamięci dzieci.
Dziękujemy uczniom klasy ósmej i życzymy Wam powodzenia na egzaminach !
Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content