Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY DLA UCZNIÓW KLAS IV-TYCH PT „ OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE NA PODKARPACIU”

20 kwietnia 2022

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy  z zakresu ochrony przyrody  na terenie Podkarpacia  z wykorzystaniem takich  obiektów jak np. parki narodowe, parki  krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody czy obszary Natura 2000.

Forma konkursu-wykonanie pracy w postaci lapbooka i przedstawienie jej nauczycielowi  w terminie do 7 czerwca 2022r

Nagroda to poszerzenie wiedzy przyrodniczej oraz wysokie oceny z przedmiotu.

Zapraszam  do konkursu  : Lucyna Grzędzicka

Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content