Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH PT.”NAJCIEKAWSZE OKAZY FAUNY I FLORY POLSKI”

14 grudnia 2022

1. Celem konkursu jest  zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu świata roślin i zwierząt występujących w Polsce.

2. Konkurs polega na wykonaniu pracy w formie lapbooka( informacje na temat takiej formy pracy znajdują się na stronach internetowych).

3. Wykonaną pracę należy przynieść do nauczyciela przyrody w terminie do 12 stycznia2023r

4. Wartości konkursu to przede wszystkim: pogłębienie wiedzy przyrodniczej, zdobycie interesujących informacji oraz uzyskanie wysokich ocen       cząstkowych z przyrody.

 

Zapraszam do udziału w konkursie   – Lucyna Grzędzicka

 

 

Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content