Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

SZKOLNY KONKURS POCZTÓWKA Z MARSA II EDYCJA

2 czerwca 2022
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w tegorocznym konkursie ,,Pocztówka z Marsa”

 

Cele Konkursu:

– Dostarczenie informacji na temat wydarzeń związanych z badaniami przestrzeni kosmicznej

-Propagowanie wiedzy o planecie Mars oraz misjach na Marsa

– Zainspirowanie młodych naukowców do dalszej pracy

-Zachęcanie dzieci i młodzieży do zgłębiania tajemnic wszechświata

– Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji

– Wyzwalanie kreatywności i ekspresji twórczej uczniów

– Odkrywanie młodych talentów

 

Warunki uczestnictwa:

Konkurs jest zadedykowany uczniom klas I-VIII SP nr 13.

Praca powinna być wykonana w formie pocztówki lub złożonej kartki A4. Na odwrocie bądź wewnątrz można umieścić treść pozdrowień z Marsa.

Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.

Termin składania prac do dnia 15 czerwca 2022.

Jury konkursu powołane przez Organizatora dokona oceny prac i przyzna nagrody rzeczowe; I,II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia.

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie.

Zgłoszone prace można odebrać do końca roku szkolnego 2022.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz. U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

 

organizator Anna Stasiuk

Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content