Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

19 marca 2021

Za względu na to, iż w obecnym roku 2021r. przypada 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja zapraszam  i zachęcam wszystkich chętnych uczniów z klas 4-8 do udziału w Szkolnym Konkursie Historycznym pt: „Konstytucja 3 Maja, jej nieprzemijające wartości i twórcy”.

Konkurs ma na celu  zainteresowanie  wielką historią naszego narodu  oraz  budzenie dumy narodowej i podziwu dla patriotycznych postaw naszych wybitnych przodków.

Przebieg konkursu :

Uczestnik konkursu wykonuje pracę historyczną w formie tzw. Lapbooka ( teczki tematycznej, w której prawie wszystko wykonuje  się ręcznie- można posłużyć się informacjami  internetowymi dotyczącymi treści , jak i formy wykonania  samej pracy ).

Na wykonanie  pracy konkursowej , sfotografowanie jej i przesłanie na czat do  nauczyciela historii- Pani Lucyny Grzędzickiej  jest dwa miesiące czasu do –   do28 maja  2021r

Formą nagrody  udziału  w konkursie są najwyższe oceny cząstkowe z przedmiotu- historia oraz wynikające z regulaminu punkty za zachowanie

Zapraszam   wszystkich uczniów do przystąpienia do konkursu

Lucyna Grzędzicka

Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2021
Skip to content