Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

OBIADY SZKOLNE

1 marca 2023

 

Koszt obiadów w MARCU wynosi

 23 dni x 5,00 = 115 zł

 

Opłaty za obiady prosimy wpłacać na nr konta:

 

43 1020 4391 0000 6802 0187 6804

W tytule przelewu prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

 

Odpłatność za obiady należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

W przypadku braku terminowej wpłaty, żywienie dziecka zostaje wstrzymane do czasu uregulowania zaległości.

 

Uwaga: wpłaty za przedszkole oraz za obiady szkolne można dokonywać za pomocą jednego przelewu.

 

W celu odpisania dziecka z obiadu w konkretnym dniu należy zgłosić ten fakt do godz. 8.00 pod nr tel.:

17 748 32 19 (intendentka)

17 748 32 20 (przedszkole)

17 748 24 30 (sekretariat)

 

Do pobrania:

UMOWA – obiady

 

 

Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content