Misja szkoły:

„Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro.”

Budynek szkoły

OBIADY W CZERWCU

6 czerwca 2021

 

Koszt obiadów w CZERWCU wynosi

 16 dni x 3,50= 56 zł

 

W celu wypisania dziecka z żywienia lub odpisania z obiadów w konkretnym dniu należy zgłosić ten fakt do intendentki – tel. 17 748 32 19

 

Opłaty za obiady prosimy wpłacać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.VI na nr konta:

 

43 1020 4391 0000 6802 0187 6804

W tytule przelewu prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

Uwaga: wpłaty za przedszkole oraz za obiady szkolne można dokonywać za pomocą jednego przelewu.

Misja szkoły
"Podaj mi swoją dłoń, zmierzamy w tym samym kierunku. Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3
ul. Skrajna 1
35-231 Rzeszów

tel. 017-74-824-30, fax. 017-74-824-40
e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl
www.szkola13.rzeszow.pl
Copyright © 2021
Skip to content