tel. +48 17 748 24 30
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Misja szkoły

"Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."

Konto dla ucznia i dostęp do Office 365

Jeżeli chcą Państwo uzyskać konto do dziennika elektronicznego dla swojego dziecka - ucznia szkoły, proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny z panią Dorotą Ożóg. W treści proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę i email dziecka (różny od email rodzica). Uczeń mający dostęp do dziennika może korzystać z pakietu Office 365. Instrukcja poniżej.