tel. +48 17 748 24 30
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Misja szkoły

"Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."

Bezpłatne przejazdy dla uczniów

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przypomina, że uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów do 21 roku życia zapisywane były do dnia 30 września 2019 r.

W związku z powyższym zapraszamy z kompletem dokumentów zgodnie z obowiązującą Uchwałą  Nr IX/173/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Rady Miasta Rzeszowa celem przedłużenia w/w uprawnienia na kolejny rok szkolny (tj. do dnia 30.09.2020 r.)

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM :

ważna legitymacja szkolna (tj. do dnia 30.09.2020) oraz:

a)    kopia pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

b)    zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją
o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym
do urzędu PIT, lub

c)    Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

- za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego
z POP-ów:

Godziny pracy Punktów Obsługi Podróżnego

  •  Lisa Kuli 20

od poniedziałku do piątku  10:00 – 19:30

pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 10:00 – 14:30

niedziele nieczynne

  • Grottgera 22, Targowa 1

od poniedziałku do piątku  8:00 – 17:30

pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 10:00 – 14:30

niedziele nieczynne

  • Galeria Nowy Świat ul. Krakowska 20,
  • C.H. Plaza Rzeszów ul. Rejtana 65

od poniedziałku do soboty  10:00 – 17:30

niedziele nieczynne

  • Dworzec Lokalny ul. Towarnickiego 7

od poniedziałku do piątku  8:00 – 15:30

soboty i niedziele nieczynne

  • Trembeckiego 3

od poniedziałku do piątku  7:30 – 14:45

soboty i niedziele nieczynne