tel. +48 17 748 24 30
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Misja szkoły

"Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."

               

 

„RAZEM BEZPIECZNIEJ” - 19.11.2018 r.

Projekt „KAMPANIA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNA MIASTA RZESZOWA – BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH W RUCHU DROGOWYM”

 

Nasza placówka bierze udział w projekcie Gminy Miasto Rzeszów pn.: „Kampania edukacyjno-profilaktyczna miasta Rzeszowa –  Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.

Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii edukacyjno-profilaktycznej w 11 Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w mieście Rzeszowie w celu uświadamiania wszystkich uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, o prawidłowych zachowaniach pieszego w ruchu drogowym, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych i w okolicach przejść dla pieszych.

Zakres kampanii obejmuje prezentacje, zajęcia praktyczne oraz gry i zabawy edukacyjne dotyczące: bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym, pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego.

Projekt realizowany jest we współpracy z Komendą Miejską Policji w Rzeszowie, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Miejską w Rzeszowie oraz Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie.

W poniedziałek 19 listopada, przedszkolaki z gr. IV i V PP-6 oraz uczniowie klas pierwszych SP-13 wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym w ramach tego projektu. Naszymi gośćmi byli policjanci, strażak i ratownik medycznym.

Dzieci utrwalały swoją wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa pieszych na drodze i przyswoiły sobie następujące zasady:

  • na drodze szukamy miejsc z pasami na jezdni;
  • mamy ograniczone zaufanie do kierowców;
  • patrzymy w LEWO, patrzymy w PRAWO i ponownie w LEWO;
  • stosujemy się do kolorów i symboli sygnalizacji świetlnej;
  • staramy się złapać kontakt wzrokowy z kierowcą;
  • upewniamy się, że wszystkie pojazdy się zatrzymały;
  • przechodzimy przez jezdnię zdecydowanym krokiem;
  • na drodze cały czas jesteśmy czujni i rozważni;
  • zawsze chodzimy lewą stroną drogi;
  • jesteśmy widoczni – nosimy odblaski.

Dzieciom bardzo podobały się ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem zestawu autochodzików, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i drogi z przejściem dla pieszych. Wszystkie placówki biorące udział w projekcie otrzymają takie zestawy, a dodatkowo także kamizelki odblaskowe i gry edukacyjne.

Pan strażak opowiedział dzieciom o swojej pracy oraz przypomniał o podstawowych zasadach zachowania się w przypadku pożaru czy innego zagrożenia.

Ratownik medyczny miał za zadanie przygotować dzieci do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Pokazał, jak korzystać z automatycznego defibrylatora, do czego i jak używa się folii termicznej, często nazywanej „folią życia”, kołnierza ortopedycznego oraz worka ambu.

Całe spotkanie miało na celu nie tylko przyswojenie czy przypomnienie sobie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, ale przede wszystkim nabycie wiedzy, czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe oraz uzmysłowienie sobie, że służby te ściśle ze sobą współpracują w przypadku różnych zagrożeń i wypadków. Dzieci utrwaliły sobie numery alarmowe służb ratowniczych, które powinien znać każdy:

TELEFONY ALARMOWE

KAŻDY MUSI ZNAĆ

ŻEBY WIEDZIEĆ, CO MA ROBIĆ

A NIE TYLKO STAĆ

 

112 TO JEST NUMER

JEDEN NAJWAŻNIEJSZY

ZAPAMIĘTAJ, BY SKORZYSTAĆ

BĘDZIESZ BEZPIECZNIEJSZY

 

MASZ TEŻ TRZY NUMERY WAŻNE

TRZY WAŻNE POMOCE

POGOTOWIE, STRAŻ, POLICJĘ -

CZYNNE DZIEŃ I W NOCY

 

TRZY POMOCE, TRZY NUMERY

ŁATWE – ZAPAMIĘTAJ!

BĘDZIESZ MÓGŁ DOPOMÓC KOMUŚ

KTO SIĘ BARDZO LĘKA

 

999

998

997

BĄDŹ ODWAŻNY, PROSZĘ!