tel. +48 17 748 24 30
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Misja szkoły

"Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."

Kangur Matematyczny

Zapraszamy uczniów klas II - VIII do udziału w Międzynarodowym Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY, który odbędzie się 19 marca 2020 roku.

1. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń klas 2-8 zgłoszony przez szkołę, który wniósł opłatę za udział w konkursie i przyniósł wypełnione przez rodziców oświadczenie. Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł od uczestnika. Termin przyjmowania zgłoszeń w szkole upływ z dniem  20 grudnia 2019r. Zgłoszenia przyjmują:

Klasy II – III: wychowawcy klas

Klasy 4-8: nauczyciele matematyki.

2. Każdy zgłoszony uczestnik otrzymuje w dniu konkursu tzw. „nagrodę uczestnictwa”.

3. Konkurs odbywa się w następujących grupach wiekowych:

• kategoria ŻACZEK dla klas 2 szkół podstawowych,

• kategoria MALUCH dla klas 3 i 4 szkół podstawowych,

• kategoria BENIAMIN dla klas 5 i 6 szkół podstawowych,

• kategoria KADET dla kasy 7 i 8 szkół podstawowych

4. Zawody mają charakter jednorazowego testu (bez żadnych eliminacji wstępnych) trwającego 75 minut, poza częścią organizacyjną.

5. Uczeń rozwiązuje test w swojej szkole pod nadzorem nauczyciela - opiekuna konkursu. Uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi nie udostępnia rozwiązań innym osobom.

6. Niedozwolone jest korzystanie z kalkulatorów i technicznych środków łączności.

7. Odpowiedzi udziela się na specjalnej karcie, którą należy wypełniać długopisem, piórem bądź ołówkiem koloru czarnego.

8. Elementem konkursu jest także prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.

9. Karty z odpowiedziami opracowywane są za pomocą komputera.

10. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu.

 

Szczegółowe informacje o konkursie i zadania on-line dostępne są na stronie

www.kangur-mat.pl/