tel. +48 17 748 24 30
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Misja szkoły

"Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."

Bohaterowie naszych lektur

REGULAMIN

XVIII Międzyszkolnego Konkursu Literacko - Teatralnego: „BOHATEROWIE NASZYCH LEKTUR”

pod hasłem „Portret Polski”

 

 

Szkoła Podstawowa nr 13 w Rzeszowie zaprasza do udziału w XVIII Międzyszkolnym Konkursie Literacko – Teatralnym: „Bohaterowie naszych lektur”, który odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. w godz. 900 - 1430

w Teatrze im. W. Siemaszkowej.

Patronat Honorowy:

Renaty Szczęch – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Patronat:

Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów, tel. 17 7482430,

Jadwiga Fuglewicz (informacje 660-106-883), Joanna Płodzień,

Liliana Brydak- Pyrek, Zbigniew Krok.

 

Cele konkursu:

 • popularyzacja języka ojczystego, tradycji, kultury i świadomości polskich korzeni;

 

 • wzmacnianie tożsamości narodowej;

 

 • rozbudzanie zainteresowań teatralnych i literackich;

 

 • upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci;

 

 • przygotowywanie do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i środowiska;

 

 • przygotowanie do pełnienia przyszłych ról społecznych;

 

 • stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci utalentowanych aktorsko w konfrontacji osiągnięć rówieśniczych pod okiem profesjonalnego jury.

 

 

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 14 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: konkurs-teatralny-sp13@wp.pl. Regulamin, karty zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych i publikację wizerunku zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: http://zsp3.rzeszow.pl/ w zakładce konkursy.

 

 

Regulamin konkursu:

 

 

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i będzie się odbywał w trzech kategoriach wiekowych: kl. II-III, IV-VI oraz VII-VIII.

 

 • Każda szkoła może wytypować po dwóch reprezentantów w każdej kategorii wiekowej

 

z wyjątkiem uczniów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat otrzymali już tytuł laureata

(I miejsce) tego konkursu.

 • Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii artystycznej: teatr jednego aktora.

 

 • Uczestnicy kreują jednego dowolnego bohatera, który prezentuje się poprzez monolog sceniczny oparty na treści lektury lub wykorzystujący jej fragment (na scenie może być tylko jedna osoba). Czas trwania występu od 3 do 4 minut.

 

 • Dozwolone jest korzystanie jedynie z podkładu muzycznego (bez słów komentujących akcję).

 

 • Jury turnieju dokona oceny według następujących kryteriów:

 

I. Kreacja wybranego bohatera literackiego

 • wartość merytoryczna,

 

 • wartość artystyczna.

 

II. Dobór repertuaru stosowny do wieku.

III. Oprawa plastyczna (kostiumy, rekwizyty) i muzyczna.

 • W skład komisji, oprócz organizatorów, wejdą przedstawiciele rzeszowskiego środowiska kulturalnego.

 

 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

 • Dla wszystkich uczestników i ich opiekunów przewidziane są upominki i pamiątkowe dyplomy.

 

 • Konkurs znajduje się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty i może być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 

Organizatorzy:                                                                                Dyrektor

mgr Jadwiga Fuglewicz

mgr Joanna Płodzień                                                                 mgr Barbara Machniak

mgr Liliana Brydak-Pyrek

mgr Zbigniew Krok